Αναμένονται, κατά το προσεχές χρονικό διάστημα, 3 νέες Δράσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020

Οι 3 νέες δράσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020 απευθύνονται στους κλάδους του τουρισμού, του λιανικού εμπορίου, της εστίασης, της ιδιωτικής εκπαίδευσης και του franchise για τα οποία θα υπάρχει εκτενέστερη και πληρέστερη πληροφόρηση με την προδημοσίευση των δράσεων.

ΕΣΠΑ 2014-2020 - 3 Δράσεις Επιχειρηματικότητας (Β’ κύκλος)

Οι πρώτες δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας που ενεργοποιήθηκαν τον Φεβρουάριο 2016 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (ΕΠΑνΕΚ) εντάσσονται στο συνολικότερο σχεδιασμό του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

Ειδικότερα οι δράσεις που προκηρύχτηκαν και για τις οποίες προβλέπεται και δεύτερος κύκλος είναι:

  • Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
  • Νεοφυής Επιχειρηματικότητα.
  • Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές.
Μάθετε περισσότερα

  Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

Ολοκληρώθηκε στις 30 Ιανουαρίου 2017 η πρώτη φάση υποβολής επενδυτικών σχεδίων.

Ολοκληρώθηκε στις 30 Ιανουαρίου 2017 η πρώτη φάση υποβολής επενδυτικών σχεδίων για τα καθεστώτα ενίσχυσης του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016: Γενική Επιχειρηματικότητα και Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ. Η οριστικοποίηση αυτών των υποβολών (ηλεκτρονικοί φάκελοι τεκμηρίωσης) θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2017

Μάθετε περισσότερα

H Value Right σας βοηθάει να μειώσετε το λογαριασμό του ρεύματος της επιχείρησης σας.

Η Value Right μελετώντας σε βάθος το οικονομοτεχνικό περιβάλλον των ελληνικών επιχειρήσεων έχει προβεί σε μία ομάδα δράσεων που συντελούν στην ουσιώδη εξοικονόμηση πόρων. Πρωτεύων σκοπός αυτών των δράσεων είναι η μείωση του λειτουργικού κόστους της Επιχείρησης και δευτερεύων είναι η εξοικονόμηση ενέργειας ή αλλιώς η μείωση της επιβάρυνσης του Περιβάλλοντος. Πρόκειται για «πράσινες» ενέργειες που συγκλίνουν στη βελτίωση του αύριο για την Επιχείρηση, αλλά κυρίως για τον Άνθρωπο.

Μάθετε περισσότερα

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού οι προκηρύξεις των νέων δράσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020

Οι 4 νέες δράσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020 απευθύνονται σε μικρομεσαίες υφιστάμενες επιχειρήσεις, υφιστάμενες και νεοσυσταθείσες τουριστικές επιχειρήσεις, νέους επιστήμονες, ανέργους και αυτοαπασχολούμενους.

Με βάση τις προκηρύξεις των νέων προγραμμάτων οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από αρχές Μαρτίου με περιθώριο δύο μηνών .

Μάθετε περισσότερα
Value Right

Η Value Right είναι μία ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία με πολύχρονη εμπειρία στην αγορά του επιχειρηματικού σχεδιασμού και της πληροφορικής. Από το 2006, χρονιά που ιδρύθηκε, μέχρι και σήμερα έχει υποστηρίξει εκατοντάδες επιχειρήσεις στην ελληνική και τη διεθνή αγορά, ενώ στο πελατολόγιο της συμπεριλαμβάνονται οι μεγαλύτεροι ξενοδοχειακοί όμιλοι της χώρας

Περισσότερα
Business is all about solving problems..

Οι νέες τεχνολογίες αλλάζουν τα επιχειρηματικά μοντέλα, αλλάζουν τις Go-to-market στρατηγικές. Η πιο σημαντική όμως, δύσκολη, μα και πολλά υποσχόμενη αλλαγή είναι αυτή της επιχειρηματικής κουλτούρας, η προσαρμογή στα νέα δεδομένα. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα σύνολο από ενέργειες και δράσεις που προϋποθέτουν σχεδιασμό, μέθοδο και αποτελεσματική διαχείριση.

Περισσότερα
Cloud is the new trend

Μερικά χρόνια πριν, πολλές εταιρείες διαφήμιζαν τις υπηρεσίες πληροφορικής που μπορούσαν οι ίδιες να παρέχουν. Τώρα, πλέον, στην εποχή του Cloud ανταγωνίζονται στις on-line και on-demand υπηρεσίες. Οι εφαρμογές που υιοθετούν το Cloud όπως το ERP - Enterprise Resource Planning - μπορούν να προσθέσουν αξία στην επιχείρηση σας χωρίς να απασχολείται σημαντικό μέρος του κεφαλαίου σας.

Περισσότερα
Η πρόκληση της ανάλυσης

Κάθε οργανισμός είναι μια σύνθεση από επιχειρησιακές διαδικασίες. Τη τελευταία δεκαετία οι οργανισμοί είχαν επικεντρωθεί στην αυτοματοποίηση και ενοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών. Σημερα, οι οργανισμοί αντιμετωπίζουν μια πρόκληση για να βρουν μια μεθοδο η οποία να τους οδηγήσει σε αύξηση της αποτελεσματικότητας τους μέσα στα πλαίσια των διαδικασιών αυτών.

Περισσότερα