Το QlikView είναι ένα εύκολο στη χρήση, εργαλείο ανάπτυξης εφαρμογών επιχειρηματικής ευφυΐας (BI), έτοιμο να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις σχετικά με την επιχείρησή σας και να σας οδηγήσει με ταχύτητα και ασφάλεια στις καλύτερες επιχειρηματικές αποφάσεις. Καθημερινά όλο και περισσότερες επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο εμπιστεύονται το QlikView σαν τον βασικό τους Business Intelligence Server και εκμεταλλεύονται με πρωτοφανή επιτυχία τα πλεονεκτήματα που προσφέρει: ευελιξία στην διαχείριση, ασφάλεια πρόσβασης, δυνατότητες επέκτασης και ικανότητα στην διαχείριση τεράστιου όγκου δεδομένων.

Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει στους χρήστες είναι:

  • Λεπτομερή ανάλυση δεδομένων για την λήψη ισχυρά τεκμηριωμένων αποφάσεων ελαχιστοποιώντας το επιχειρηματικό ρίσκο
  • Έξυπνη πληροφόρηση, άμεσα διαθέσιμη και αξιοποιήσιμη από όλα τα τμήματα της επιχείρησης
  • Πολυδιάστατη παρουσίαση των δεδομένων και δυναμική δημιουργία απεικονίσεων και προβλέψεων
  • Μείωση του χρόνου και του κόστους συλλογής πληροφοριών, που αποκτά ιδιαίτερη σημασία όταν έχουμε πολλαπλές βάσεις δεδομένων και χρειάζεται να ενοποιήσουμε την πληροφορία ώστε να έχουμε ενιαία την διαχείριση της.
  • Δυνατότητα πληροφόρησης και ανανέωσης των δεδομένων μέσω του web browser. Καθώς η επιχείρηση επεκτείνεται περισσότερο, η λύση QlikView, δίνει την δυνατότητα σε απομακρυσμένους χρήστες να παίρνουν πληροφορίες μέσα από το web, προσδίδοντας σε μια επιχείρηση μοναδικές προοπτικές διαχείρισης και διανομής πληροφοριών εκτός από τους δικούς της χρήστες, ακόμα και σε πελάτες και συνεργάτες της.
Γρήγορη ανάπτυξη — απλό στην εκπαίδευση — εύκολο στη χρήση

Το QlikView απαιτεί ελάχιστη έως καθόλου εκπαίδευση των χρηστών. Οι χρήστες είναι σε Θέση να χρησιμοποιούν τις εφαρμογές QlikView μέσα σε λίγα λεπτά, με τα αποτελέσματα να είναι άμεσα ορατά.

Ενιαία αρχιτεκτονική για ανάλυση, εφαρμογές και reporting

Το QlikView προσφέρει μία ενιαία αρχιτεκτονική για όλες τις ανάγκες για ανάλυση στοιχείων. Με επιλογή των δικαιωμάτων χρηστών, κάποιοι χρήστες μπορούν να έχουν την ανάλυση όπως την Θέλουν, την στιγμή που την Θέλουν, απομακρυσμένοι χρήστες να έχουν reports, η διοίκηση να παρακολουθεί τους κρίσιμους δείκτες και στελέχη να χρησιμοποιούν έτοιμες εφαρμογές Business Intelligence & Analysis.

Με το QlikView η απάντηση υπάρχει πάντα

Κανένας περιορισμός στη χρήση. Με ένα απλό «κλικ» μπορείτε να χειρίζεσθε όλα τα objects του QlikView, πίνακες, λίστες, γραφικά κ.α. 'Ολα τα objects αλληλοεπηρεάζονται, ώστε κάθε επιλογή — «κλικ» - σε ένα από αυτά διαμορφώνει ανάλογα τα υπόλοιπα. Με κάθε «κλικ» ο χρήστης έχει άμεσα στη διάθεσή του τα διαθέσιμα στοιχεία, τα στοιχεία που αποκλείονται και το πώς οι επιλογές του επηρεάζουν τα συγκεντρωτικά στοιχεία. Με το QlikView οι χρήστες ανακαλύπτουν εύκολα το δρόμο προς την κρυμμένη πληροφορία και το αποτέλεσμα.

Κανένας περιορισμός στα δεδομένα για ανάλυση

Το QlikView διαχειρίζεται στοιχεία που προέρχονται από κάθε πηγή δεδομένων, από βάσεις δεδομένων ή αρχεία σε μορφή Ascii, Excel και ΧΜΙ. Το QlikView δεν απαιτεί από την επιχείρηση να προσαρμοσθεί, αντίθετα προσαρμόζεται άμεσα στο περιβάλλον κάθε οργανισμού. Μέσα από ένα wizard driven ΕΤΕ script, τα στοιχεία «φορτώνονται», απλοποιούνται και αποθηκεύονται . Ανεξάρτητα αν τα στοιχεία βρίσκονται σε βάσεις δεδομένων ή σε λειτουργικά συστήματα, είναι πάντα διαθέσιμα για τις εφαρμογές QlikView.

Γρήγορη Ανάπτυξη — Απόσβεση της Επένδυσης

Χιλιάδες πελάτες αναπτύσσουν εφαρμογές QlikView μέσα σε λίγες μόνον ημέρες, ενώ πρότυπες εφαρμογές μπορούν να είναι έτοιμες σε λίγες ώρες. Υποστηρίζοντας απεριόριστο αριθμό διαστάσεων, οι βελτιώσεις και οι προσθήκες σε υπάρχουσες εφαρμογές αποτελούν πια απλή — καθημερινή εργασία. Αποτέλεσμα η γρήγορη και ουσιαστική απόσβεση της επένδυσης

Η πλατφόρμα QlikView αξιοποιεί τις τελευταίες τεχνολογίες που υπάρχουν σήμερα για να μπορεί να παρέχει πληροφορίες με εύκολο και εύχρηστο τρόπο. Αναμέσα σε άλλα αξιοποιεί τεχνολογίες:

  • "In memory" για να μπορούν τα δεδομένα να επεξεργάζονται πολύ πιο γρήγορα. Η τεχνολογία "in memory" εκμεταλεύεται την μνήμη του υπολογιστή / serνer για να μπορεί να «σερβίρει» τις πληροφορίες πολύ πιο γρήγορα και αξιόπιστα στον τελικό χρήστη. Η τεχνολογία "in memory" δεν απαιτεί την δύσχρηστη, χρονοβόρα και κοστοβόρα δημιουργία κύβων.
  • "Web / internet" για να μπορούν οι χρήστες να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα τους από όπου και αν βρίσκονται με τη χρήση web browser όπως οι Internet Explorer, Firefox κα, ανάλογα με το επίπεδο ασφαλείας του καθένα. Τα επίπεδα ασφαλείας μπορούν να ενσωματώνονται στα υφιστάμενα μοντέλα που χρησιμοποιεί ο οργανισμός.
  • "Set analysis" για να μπορούν οι χρήστες να βλέπουν ταυτόχρονα τι έχουν επιλέξει και τι όχι και να μπορούν να δημιουργούν πολλαπλά «λογικά» μοντέλα ανάλυσης.
  • "64bit τεχνολογία" για να μπορεί να αναλύει τεράστιο όγκο δεδομένων χωρίς μεγάλες χρονικές καθυστερήσεις στους τελικούς χρήστες από τη στιγμή που Θέτουν τα ερωτήματα. Η 64bit τεχνολογία παρέχει περισσότερες δυνατότητες αξιοποίησης επεξεργασίας δεδομένων γιατί φεύγει από το όριο των 4GB RAM με αποτέλεσμα ο χρόνος απόκρισης να πέφτει σημαντικά.

Στην οικογένεια QlikView Local Client η εγκατάσταση της εφαρμογής γίνεται στο τοπικό μηχάνημα του κάθε χρήστη. Μέσα από την εφαρμογή, η οποία είναι παραμετροποιημένη ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε χρήστη, έχει άμεση πρόσβαση στην εταιρική πληροφόρηση.

Αποτελεί την εφαρμογή πάνω στην οποία οργανώνονται και συνθέτονται τα δεδομένα της επιχείρησης. Εδώ ταξινομούνται και γίνεται η αναδόμησή τους ώστε να είναι διαθέσιμα να τροφοδοτήσουν τα σενάρια τα οποία έχουν δημιουργηθεί για τους τελικούς χρήστες. Ο αριθμός των σεναρίων που μπορούν να δημιουργηθούν είναι απεριόριστος.

Η ανανέωση των στοιχείων από τις διάφορες βάσεις, γίνεται αυτοματοποιημένα τροφοδοτώντας με νέα στοιχεία τα σενάρια των τελικών χρηστών.

Η παραγωγή των αποτελεσμάτων είναι ταχύτατη, επιτρέποντας στους χρήστες την εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου. Εξασφαλίζει, αποτελεσματική πληροφόρηση καθώς προσφέρει δυναμική διαχείριση των δεδομένων, με κριτήρια που επιλέγει ο χρήστης (π.χ. χρόνος, παραστατικό, κατηγορία, είδος).

Επιπλέον μέσα από την εφαρμογή αυτή ο χρήστης: Μπορεί να συνδεθεί ταυτόχρονα σε οποιαδήποτε βάση δεδομένων (SQL, oracle, db2, sybase, .xls, ms-access, κλπ) η οποία βρίσκεται είτε στον database server της εταιρίας, είτε τοπικά στον χρήστη. Μπορεί να τροποποιήσει ή και να δημιουργήσει πίνακες, γραφήματα, εκτυπώσεις, καθώς και what if σενάρια.

Στην οικογένεια QlikView Server οι χρήστες του συστήματος έχουν πρόσβαση σε κεντρικές εγκατεστημένες εφαρμογές απ' όπου αντλούν τις πληροφορίες που χρειάζονται.

Οι χρήστες του συστήματος έχουν την δυνατότητα να έχουν άμεση πρόσβαση στην πληροφορία της εταιρίας απ' όπου και να βρίσκονται μόνο με τη χρήση ενός web browser όπως είναι ο Internet Explorer της Microsoft χωρίς να είναι απαραίτητη η καθολική και ενιαία πρόσβαση στην εταιρική πληροφόρηση.

Πλεονεκτήματα του QlikView Server
Μεγάλος όγκος δεδομένων

Ο QlikView Server εκμεταλλεύεται πλήρως το hardware όπου ο server είναι εγκατεστημένος, προσφέροντας την δυνατότητα διαχείρισης εκατοντάδων εκατομμυρίων εγγραφών, μέχρι και το επίπεδο της αναλυτικής κίνησης. Διατίθεται σε αρχιτεκτονική 32-bit και 64-bit, με αποτέλεσμα να προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες για ανάγνωση, επεξεργασία και ανάλυση στοιχείων.

Εύκολη σύνδεση χρηστών

Business Intelligence σημαίνει πληροφορία σε κάθε επίπεδο χρηστών μέσα στην επιχείρηση. Ο QlikView Server επιτρέπει στους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε εφαρμογές business analysis σε οποιοδήποτε περιβάλλον και αν εργάζονται. Εσωτερικό δίκτυο, Intranet ή μέσω του Web. Οι χρήστες συνδέονται με τις εφαρμογές στον QlikView Server χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε επίπεδο χρηστών QlikView με τύπο εγκατάστασης zero¬footprint DHTML client, ActiveX plug-in client, Windows client, ή Jανα client.

Γρήγορη σταδιακή και περιοδική ανανέωση των στοιχείων

Ο QlikView Server αντλεί στοιχεία από οποιαδήποτε και πολλές ταυτόχρονα πηγές δεδομένων, ταχύτατα και απλά. Η σταδιακή και περιοδική άντληση των στοιχείων βασίζεται στα αρχεία τύπου QlikView Data (QVD). Η άντληση στοιχείων από αρχεία τύπου QVD είναι 10 έως 100 φορές ταχύτερη από την άντληση στοιχείων από οποιαδήποτε άλλης μορφής

Αποθηκεύοντας μεγάλο όγκο ιστορικών στοιχείων ή στοιχείων που δεν Θα μεταβληθούν σε μορφή QVD, οι εφαρμογές μπορούν να ενημερώνονται με τα τρέχοντα δεδομένα στον ελάχιστο χρόνο. Μέσα από αυτή την αρχιτεκτονική, ο QlikView Server ελαχιστοποιεί την διαδικασία άντλησης δεδομένων και την ανάγκη δημιουργίας ενδιάμεσων βάσεων δεδομένων (data warehouses).

Ασφάλεια και δικαιώματα πρόσβασης

Μέσα από ένα σύστημα καθορισμού των δικαιωμάτων πρόσβασης, με τον QlikView Server εξασφαλίζεται η ασφάλεια της πληροφορίας. Η κεντρική διαχείριση των δικαιωμάτων πρόσβασης των χρηστών, επιτρέπει στο διαχειριστή του συστήματος να συντηρεί και να μεταβάλλει τα δικαιώματα πρόσβασης, ενώ ταυτόχρονα ο QlikView Server βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με το Microsoft Active Directory εκμεταλλευόμενος πλήρως την ασφάλεια και τα επίπεδα πρόσβασης που κεντρικά έχουν τεθεί στον οργανισμό. Με τον QlikView Server εξασφαλίζεται ότι η σωστή ανάλυση Θα είναι πάντα διαθέσιμη στον σωστό χρήστη.

Συγχρονισμός στην ανάλυση

Ο QlikView Server φροντίζει ώστε όλοι οι χρήστες να έχουν πρόσβαση στα τελευταία δεδομένα και στην ανάλυσή τους, ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται. Ανεξάρτητα από την επιλογή του client - zero-footprint DHTML client, ActiveX plug-in client, Windows client ή Jανα — προσφέρει πρόσβαση πάντα στην τελευταία ενημερωμένη έκδοση κάθε εφαρμογής QlikView.

Νέα Επιδοτούμενων Προγραμμάτων

ΕΣΠΑ 2014-2020 - Νέα Προγράμματα 2017

Αναμένονται, κατά το προσεχές χρονικό διάστημα, βάσει των ανακοινώσεων του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, 3 νέες Δράσεις του ΕΣΠΑ για τους κλάδους: του τουρισμού, του λιανικού εμπορίου, της εστίασης, της ιδιωτικής εκπαίδευσης και του franchise, για τα οποία θα υπάρχει εκτενέστερη και πληρέστερη πληροφόρηση με την προδημοσίευση των δράσεων.

ΕΣΠΑ 2014-2020 - 3 Δράσεις Επιχειρηματικότητας (Β’ κύκλος)

Οι πρώτες δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας που ενεργοποιήθηκαν τον Φεβρουάριο 2016 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (ΕΠΑνΕΚ) εντάσσονται στο συνολικότερο σχεδιασμό του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

Περισσότερα
Τα νέα της Valueright

10/2014 —Η Dvs eCommerce Experts εταιρεία που εξειδικεύεται στη κατασκευή και φιλοξενία ηλεκτρονικού καταστήματος και η Value Right εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής προχωρούν σε σύναψη συνεργασίας για την από κοινού διάθεση και υποστήριξη των εφαρμογών CS-Cart (λογισμικό δημιουργίας ηλεκτρονικού καταστήματος) και Soft1 ( ένα πλήρες σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων με ουσιαστική CRM λειτουργικότητα).

Περισσότερα
Συμπληρώστε το email σας για εγγραφή στο Newsletter